DOELSTELLING

HEEMKUNDE SINT GEERTRUID

 De Heemkundevereniging St.-Geertruid werd opgericht in 1987.

 De vereniging telt 25 leden.

 Het verenigingslokaal is gevestigd in de kelder van het gemeenschapshuis in St.-Geertruid.

 De bijeenkomsten zijn elke 1e en 3e maandag van de maand om 19.30 uur.

De doelstelling:

1.  De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van de heemkunde in de meest uitgebreide zin des woords; het, in het belang daarvan, verzamelen voor de toekomst bewaren en zo nodig conserveren van alle daartoe van belang geacht wordende gegevens, geschriften en voorwerpen - zowel op historisch als ambachtelijk, bouwkundig als archeologisch, als op welk ander terrein ook - betreffende het verleden en heden van Sint Geertruid en omstreken; alsmede het aanleggen van kunst-, dieren- en andere verzamelingen van welke aard ook.

2. Zij tracht dit doel te bereiken met alle daartoe geƫigende, wettige middelen, en wel door:

 a. het opsporen van-, het onderzoek naar- en de inventarisatie van- in de doelstelling bedoelde gegevens, geschriften, voorwerpen en verzamelingen.

 b. het maken van studie en het publiceren daarvan.

 c. het leggen en onderhouden van contacten met geestverwante en gelijkgerichte natuurlijke personen, verenigingen, stichtingen en andere instellingen en rechtspersonen.

CONTRIBUTIE: €.12,50 per jaar.