VERMISSING REPLICA VUURSTEENMIJN.

Heemkunde Sint Geertruid was in het bezit van een replica van de vuursteenmijn. Een en ander zoals te zien op de afbeeldingen. Deze replica van de vuursteenmijn werd gebruikt bij lezingen en tentoonstellingen.

In verband met plaatsgebrek werd ze gestald in een leegstaand pand van de gemeente Eijsden-Margraten naast het gemeenschapshuis aan de Schoolstraat in Sint Geertruid. Eind vorig jaar heeft de gemeente het betreffende pand verkocht en leeg laten maken. Bij onze komst bleek de replica van de vuursteenmijn verdwenen.

Aangezien de vuursteenmijn een wezenlijk onderdeel van de prehistorische geschiedenis van ons dorp uitmaakt, stellen wij het zeer op prijs om indien u de verblijfplaats van de replica kent, ons hiervan in kennis te stellen.