HERKENTERGRUB

WAAR VERLEDEN EN HEDEN ELKAAR ONTMOETEN

  • Dit is een droogdal dat alleen bij hevige regenval water voert
  • Er bevinden zich waterbuffers voor de opvang van water en het gedoseerd afvoeren ervan
  • Het is een leefgebied voor unieke flora en fauna
  • En nu ook een ideaal struingebied voor wandelaars
  • Onder uw voeten is de bodem opgebouwd uit mergel afkomstig uit de Krijtzee, vuursteen uit de mergel, grind uit de Maas en löss door de ijstijdwind afgezet
  • Hier werden ook vuurstenen werktuigen aangetroffen uit de tijd van de eerste boeren (Neolithicum/Nieuwe Steentijd 5000 jaar v.Chr.)
  • En u loopt op een belangrijk keerpunt. Tijdens de opheffing van de Ardennen 2,5 miljoen jaar geleden, sneed de Oer-Maas zich in het landschap ten oosten van het eiland van Banholt (dat voor u ligt) en stroomde als Oost-Maas richting de Oer-Rijn. Door verdere opheffing nam zij later een westelijke koers aan en stroomde hier ten westen van het eiland van Banholt om uiteindelijk de huidige bedding naar het noorden te vormen

RUST EN ERVAAR.

Buurtvereniging Herkenrade,  Heemkunde Sint-Geertruid.