PROJECT INVENTARISATIE VELD-en PERCEELSNAMEN

DE AANGIFTE VAN ONROEREND GOED TIJDENS DE 'AANBRENG' VAN 1619 TE BREUST EN EIJSDEN

Respectievelijk op 9 juli en 14 augustus 1618 vaardigden de heren van Breust en Eijsden ordonnanties uit, waarin beide schepenbanken de opdracht kregen een register samen te stellen van alle onroerend goed binnen de grenzen van de gecombineerde jurisdicties op basis van be√ędigde specificaties door de bezitters.De aankondiging vond plaats in de kerken van Breust, Eijsden en de naburige plaatsen. Op straffe van hoge boetes werd iedereen verplicht zijn Breuster, Eijsder, laat- en leengoederen voor beide schepenbanken te specificeren (,,aan te brengen"). Alleen bij gegronde redenen konden pachters of familieleden de plaats van de eigenlijke ,,proprietaris" innemen.

 

een van de te bewerken pagina's