Maak een keuze uit de volgende mogelijkheden:

VUURSTEENMIJN
HENKEPUT
GRAFHEUVELS

De toegang tot 'deze gaanderij', zoals de opgraver dr. Beckers de gang noemde, leek te zijn afgesloten door een steenhoop die iets opzij was geplaatst. Eén zijde van de steenkrans leek ook tot een soort zijplatform te zijn verhoogd. Over het platform In het midden lag een aslaag waartussen beenderfragrnenten zaten van een volwassen individu alsmede een 'erwtgroot stukje brons'. Verder werden nog fragmenten van urnen en vuurstenen werktuigen gevonden. Deze heuvel heeft tot dusverre geen exacte parallellen. Bij het beschrijven van de steenhoop raakte dr. Beckers geheel in vervoering: 'Overweldigend is de aanblik van dezen grootschen bouw waaraan een hele stam wekenlang gezwoegd heeft. Met een gevoel van kleinheid zien wij op tegen den oermensch, die uit eerbied  en ontzag voor  den laatsten resten wellicht van een machtigen stam-genoot, dit onvergankelijke werk wrocht'. In de tweede onderzochte grafheuvel werden de resten van een houten platform gevonden waarop de dode, een kind van nog geen vijf jaar, verbrand was. Het bijna vier bij vier meter grote platform was bij die gelegenheid meeverbrand waarna de resterende as was verzameld en simpelweg In een hoopje op de grond was neergelegd. Tenslotte werd over het geheel een grote hoeveelheid grond opgeworpen. Grafheuvel nummer 5 was nog het best bewaard gebleven; onder de heuvel lag een steenkrans met daarbinnen een klein platform. Hier werd ook een onbeschadigde urn gevonden.

Lees meer >>