SINT GEERTRUID.

In Sint Geertruid begint de prehistorie in de oude steentijd (meestal Paleolithicum genoemd). Deze tijd eindigde omstreeks 8.000 voor Christus. Het begin ligt zeker 2,5 miljoen jaar terug. In Afrika lieten toen al vroege hominiden (mensachtigen, leden van de menselijke familie) stenen werktuigen achter. Voor de vroegste vondsten uit onze streken  is van belang het “Midden-Paleolithicum” ongeveer 300.000 jaar geleden en herkenbaar aan vuurstenen werktuigen waarop de meer complexe techniek (Levalloistechniek) is toegepast. Levalloistechniek  is genoemd naar de plaats bij Parijs waar in de 19e eeuw de eerste vondsten zijn gedaan. De techniek vormt de markering voor de overgang van het Oud- naar het Midden-Paleolithicum en werd geassocieerd met de Neanderthalers.

Het “Jong-Paleolithicum” ongeveer 35.000 jaar geleden is weer herkenbaar aan het vervaardigen van regelmatige spannen vuursteen de zogenaamde klingen.

Kortom het Jong-Paleolithicum wordt vrij algemeen geassocieerd met de mensvorm Homo sapiens sapiens (wijzelf); het Midden-Paleolithicum met de vroege vormen van Homo sapiens en met de Neanderthaler Homo sapiens neanderthalensis. Homo habilis (de handige mens) en later Homo erectus (de rechtoplopende mens) zijn de mensvormen uit het Oud-Paleolithicum. Vindplaats voor amateur en professionele archeologen van artefacten uit de oude midden en nieuwe steentijd was en is in Sint Geertruid toch wel het gebied van de “Hej” ook wel “De Kaap” genoemd.