H. GERTRTUDIS

Beschermheilige van de kerk is St.-Gertrudis, de dochter van Pepijn de Grote. Na het overlijden van haar vader ging zij samen met haar moeder naar het door St. Amandus gestichte klooster te Nijvel. Op 21 jarige leeftijd werd zij tot abdis gekozen. In 659 stierf zij op 33 jarige leeftijd. De legende wil dat zij zich de laatste drie maanden van haar leven op haar dood voorbereidde. Toen zij op een dag aan het bidden was, verscheen een vuurbal die boven haar hoofd bleef zweven. Aangenomen werd dat God op die manier kenbaar wilde maken hoe verlicht zijn dienares was. Gertrudis is door vele tekenen en wonderen vermaard geworden. Zij werd aangeroepen tegen ratten en muizenplagen en is ook de patrones van de reizigers.

H. Gertrudis plm.16e eeuw (hout)