DORPSSTRAAT 140

Huis in de volksmond genaamd 'In 't Tribunaal' Het pand waarop deze naam betrekking had stond voor het huidige woonhuis en is aan het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw wegens bouwvalligheid ingestort. Oudere inwoners van Eckelrade beschrijven 'In 't tribunaal' als een voornaam ogend gebouw, opgetrokken in baksteen en mergel met een hoog opgaande buitentrap. Binnen bevonden zich hardstenen zitbanken en een grote ronde open haard. In de kelder van het gebouw waren enkele cellen ondergebracht. De oorspronkelijke gevelsteen, volgens de overlevering met een afbeelding van Vrouwe Justitia en het jaartal 1723, is door de instorting gebroken en verloren gegaan.
In de beschrijving van dit pand, opgemaakt door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, wordt melding  gemaakt  van  een  mergelstenen  gevelsteen  met  de  inscriptie  'IHS' en 'Anno 1723'.De afbeelding van Vrouwe Justitia wordt dus niet genoemd. Als verklaring voor de naam Tribunaal' wordt door de Rijksdienst voor Monumentenzorg aangevoerd dat dit pand de vroegere vergaderplaats was van de plaatselijke schepenbank, een combinatie van rechtbank en gemeentebestuur. Archiefonderzoek heeft echter geen enkele vermelding van werkzaamheden van een schepenbank in Eckelrade opgeleverd. Het huidige pand is het rechtergedeelte van de oorspronkelijke carré boerderij in vakwerk. Daarvan is het voorste gedeelte rond 1950 bespannen met kippengaas en grijs gecementeerd. In dat deel van het pand bevindt zich een kelder met tongewelf opgetrokken in veldbrandsteen. Het meest interessante gedeelte van het huidige pand is wellicht de dwarsvleugel Dit gebouw in vakwerk dateert uit 1885 en is daarmee één van de jongste vakwerkpanden dat in een eeuwenlange traditie in Zuid Limburg is gebouwd. Rond de wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw had deze vorm van bouwen afgedaan. De huidige leemvulling in de vakken dateert nog uit het bouwjaar 1885. De eigenaren zijn voornemens om de vakvulling origineel met leem te restaureren.