DORPSTRAAT 2St.-Geertruid

We staan hier voor het eerste schoolgebouw van Sint Geertruid. Tot 1828 maakte Sint Geertruid en haar gehuchten deel uit van de gemeenten Breust en Eysden. Op 6 maart van dat jaar werden bij Koninklijk Besluit de gehuchten 'Op den Berg' daarvan afgesplitst en gingen samen de nieuwe gemeente Sint Geertruid vormen. Een jaar voor deze scheiding kocht het gemeentebestuur van Breust een perceel weide en moeshof te Sint Geertruid om daar een school annex onderwijzerswoning te bouwen. Na ruim vijftig jaar, in 1881, werd het gebouw, dat door gebrek aan onderhoud zeer bouwvallig was geworden, op last van het Geneeskundig Staatstoezicht gesloten. De erbarmelijke omstandigheden waaronder de kinderen onderwijs moesten volgen, blijkt wel uit de volgende, letterlijk overgenomen beschrijving van de hand van een inspecteur: 'Onder de instortende balken der school te Ste. Geertruid werden ruwe boomstammen geplaatst, om  het geheele  instorten der  school te voorkomen. De  van ouderdom uit  de muur vallende venstertjes werden vastgespijkerd. De losliggende stukken steen, welke eens de vloer hadden gevormd, werden meerendeels buiten de school geworpen. De bezwijkende schoolbanken werden door planken vervangen en de tot omstorten geneigde potkachel gestut, maar verder kon men niet komen. Aangezien nu reeds een twintigtal kinderen uit deze beneden den beganen grond gelegen, vochtige, aan organische vegetatiĆ«n rijke en overvulde school ziek zijn geworden door de vuile schoollucht, werd eindelijk de school te St. Geertruid gesloten' Reeds in 1882 kon de jeugd een geheel nieuw schoolgebouw betrekken. De oude school werd later uitgebreid tot boerderij en is thans in gebruik als woonhuis.