DORPSTRAAT 24 St.-Geertruid

Hoeve rond gesloten binnenplein, bestaande uit twee bakstenen puntgevels aan de straatzijde. De rechterzijvleugel en achtervleugel zijn geheel opgetrokken in vakwerk, waarschijnlijk stammend uit de achttiende eeuw, dat onlangs fraai is gerestaureerd. De stenen voorbouw en dito woonhuis dateren uit bet begin van de negentiende eeuw. De toenmalige eigenaar, Nicolaas de Warrimont, heeft zijn naam met het jaartal 1835 na de verbouwing in een sluitsteen boven de poort laten aanbrengen.