EINDSTRAAT 37-39-41

Het gebouw bestaat uit een langgerekte vakwerkbouw, met aan de voorzijde drie dwarsvleugels (nrs. 37, 39 en 41). De linker dwarsvleugel (nr. 37) was in oorsprong een vrijstaand vakwerkhuis, dat blijkens een tekst in een balk ('AL AN 1794 NO') uit 1794 stamt. Door de geopende deur kunt u een blik op deze balk werpen. In de twintigste eeuw is het woonhuis versteend en middels een paardenstal  aan de  monumentale schuur  vast gebouwd. De  twee overige dwarsvleugels (39 en 41) zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De grote vakwerkschuur achter de drie woningen dateert uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Op grond van het feit dat de schuur twee oorspronkelijke doorritten heeft, moet worden geconcludeerd dat het een z.g. dubbelschuur is, oorspronkelijk behorende tot twee boerenbedrijven (nrs. 37 en 41).