HOEVE GENHOF

Andere benamingen waaronder deze hoeve en haar geschiedenis beschreven worden, zijn:

- Laethof van Sint-Gertruiden.

- Laethoof van Hocht tot Ste Geertruijden

- Monckshof

- Cijnshof van Eckelrade

Enkele bijzonderheden over de hoeve zijn:

"een langgerekt gebouw van een verdieping onder een zadeldak, opgetrokken uit baksteen met enige mer- gelbanden. Topgevel met zijconsoles met het ankerjaartal 1718. Van de oorspronkelijke vensters met houten kozijnen, zijn er nog enige over. Boven de rechtafgedekte ingang met spaarzaam geblokte hardstenen penanten bevindt zich een hardstenen gevelsteen met jaartal 1734 en het wapen en de wapenspreuk VIS UNITA FORTIOR van Therese van Leefdael, van 1733 - 1773 abdis van de Cisterciƫnzer vrouwenabdij te Hocht.

Kelder met ellipsbooggewelf van baksteen, onderbroken door drie lagen mergel. Schouw met rijk ge-beeldhouwde wangen, bestaande uit een postament met in reliƫf een liggende leeuw, een voluutpilaster met leeuwenmasker en liggende leeuw onder een ionisch kapiteel; Draagsteen in de vorm van een griffioen overtopt door een ionisch kapiteel; geprofileerde houten latei en verticale afgeschuinde kap.

Stallen van baksteen met rechthoekige ingangen in hardsteen.

Bijzonderheden, waaruit de band met Hocht (Lanaken) duidelijk wordt.

Op 30 juni 1261 schenken Benard van Stolberg, heer van Gronsveld en Beatrijs, zijn vrouw aan de abdis en het klooster van Hocht, met goedvinden van de opperleenheer Walram, hertog van Limburg en van Walram, heer van Monschau hun leenhof in Eckelrade met huis en een bunder grond tegen betaling van 42 Luikse ponden.

Jaarlijks zal iemand namens de abdis dit bezit verheffen ten overstaan van de schepenen van Gronsveld en hij zal op het naamfeest van St.Andreas, 12 Luikse stuivers betalen.

Later ontstonden er moeilijkheden tussen de heer van Gronsveld en de abdis van Hocht. Op 3 juli 1414 werden deze opgelost door het treffen van een minnelijke schikking tussen beide partijen.

Hendrik I, heer van Gronsveld en Rimburg doet afstand van alle rechten en aanspraken op de bezittingen in Eckelrade, d.w. z. op de Monckshof te St.-Geertruid en de abdis betaalt een bepaalde som geld.

Op 15 met 1735 vindt er een grondruil plaats tussen de abdis van Hocht Therese, baronesse van Leefdael en ridder Jean-Baptiste de Bounam, baron van Ryckholt. Deze laatste doet af stand van 16 roeden gronden ontvangt in ruil de zoom van het bos in St. Geertruid.

Boven de ingang van het woonhuis van de hoeve vinden wij een hardstenen gevelsteen met het jaartal 1734 en het wapen en de wapenspreuk van deze abdis.

De wapenspreuk is VIS UNITA FOBTIOR (vereende kracht is sterker).

Deze CISTERCIENSER abdij werd in 1180 gesticht door Theodore van Pietersheim, heer van Lanaeken en kreeg de naam van Sint Agathe. Tussen 1196 en 1200 beginnen de monniken van Hocht (Huchte) met de bouw van de abdij van Val-Dieu.

In 1216 wordt Val-Dieu in gebruik genomen en Hocht is daarna nog slechts een bezit, een boerderij van Val-Dieu.

Omstreeks 1218 worden de monniken vervangen door adellijke (jonge) dames, les religieuses Bernardines van het klooster van Mont Saint Sauveur bij Aken.

Vermeld moet nog worden dat de beroepsmogelijkheid van de laathof St.Geertruid lag bij de schepenbank van Breust.

Lees meer >>