HISTORIE

 De naam Eckelrade komen we voor de eerste keer tegen aan het begin van de dertiende eeuw. Ook de oudste delen van de kerk stammen uit die periode. De rade-naam van het dorp wijst op een ontstaansdatum niet ver voor dit tijdstip, maar een preciezere datering op grond van directe gegevens is niet mogelijk. Eckelrade vormt de noordgrens van het vroegere territorium van de heerlijkheden Breust en Eijsden. Maar aan de wieg van het dorp stond een andere heerlijkheid, namelijk Gronsveld, die ook uitbreiding zocht op het plateau. Slechts aan  de zuidzijde  van bet dorp  hebben ontginningsactiviteiten vanuit Breust en Eijsden plaatsgevonden. Ten westen van het dorp, bij de Schone Grubbe, lag nog een brede strook grond,  zo'n twintig hectares, behorende tot de minuscule heerlijkheid Ryckholt, dat daar, in navolging van hun grote buren Eijsden, Breust en Gronsveld, ook haar belangen op het plateau wilde veilig stellen. Dit alles gaf een wonderlijke indeling van het dorp: het belangrijkste deel van het dorp, de noorzijde van de Dorpsstraat, inclusief de kerk, behoorde tot de vrije rijksheerlijkheid, later graafschap Gronsveld.