KERK ECKELRADE

Sint Bartholomeuskerk

Bouwgeschiedenis

De kerk ligt georiƫnteerd op een kunstmatige verhoging. In 1845 werd ze tot parochiekerk verheven, na eeuwenlang een hulpkerk van Gronsveld te zijn geweest. Het oudste gedeelte wordt gevormd door fragmenten van de beide eindgevels van het oorspronkelijke eenbeukige schip. Het oostelijk deel van de noordbeuk is een restant van een veertiende eeuwse zijkapel. De toren stamt vermoedelijk uit diezelfde periode. Rond 1717 is de noordbeuk gebouwd, daarbij gebruikmakend van bet bestaande muurwerk van de oudere zijkapel. Daarna zijn ook het middenschip en het koor verhoogd. In de negentiende eeuw verrezen de sacristie en de doopkapel Tenslotte werd in 1923 de zuidbeuk gebouwd.