PRINSBISDOM LUIK

Het prinsbisdom Luik heeft bestaan van 985 tot 1794. Het is ontstaan uit de wil van de Germaanse keizers om seculiere machten toe te vertrouwen aan geestelijken vanwege hun gehoorzaamheid. Het is uiteraard ontwikkeld naar gelang de geschiedenis en maatschappelijke veranderingen, maar het belangrijkste is, dat het zijn voornaamste eigenschappen gedurende een lange periode heeft bewaard.

 Notger (Zwaben, 930 - Luik, 10 april 1008), ook wel Notker genoemd, was bisschop van Luik. Hij kan gezien  worden als de grondlegger van het Luikse vorstendom en was de eerste die de titel prins-bisschop van Luik mocht dragen.

 Er wordt over hem wel eens gezegd: "Liège, tu dois Notger au Christ et le reste à Notger." (Luik heeft Notger aan Christus te danken en het overige aan Notger)